Monthly Archives Wrzesień 2014

Pozew zbiorowy

Mam już dość patrzenia na tą farsę!
Wszystkich Pokrzywdzonych zgodnie z poniższym zapisem proszę o kontakt.

Art. 286. § 1. Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8

Wiecej